Lịch bay 2015

 

HÀNH TRÌNH  SỐ HIỆU CHUYẾN BAY  GIỜ  KHỞI HÀNH  GIỜ ĐÁP  NGÀY KHAI THÁC
HỒ CHÍ MINH (SGN)-TAIPEI (TPE) VJ840 14:30 17:55 Thứ  2, 3, 4, 6, chủ nhật 
HỒ CHÍ MINH (SGN)-SINGAPORE (SIN) VJ811 8:55 12:00 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BKK VJ801 11:30 13:00 Hằng ngày
VJ803 16:30 18:00 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-BKK VJ901 13:10 15:00 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-SEOUL VJ960 1:45 7:55 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-SIEM REAP (REP) VJ931 17:15 19:05 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-CẦN THƠ (VCA) VJ702 12:30 14:00 Thứ 3, 5, 7
ĐÀ LẠT (DLI)-VINH (VII) VJ713 10:15 11:50 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
HÀ NỘI (HAN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ495 11:25 13:05 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-CAM RANH (CXR) VJ471 10:00 11:50 Hằng ngày
VJ473 15:00 16:50 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ501 7:15 8:30 Hằng ngày
VJ503 7:55 9:10 Hằng ngày
VJ507 10:25 11:40 Hằng ngày
VJ515 15:15 16:30 Hằng ngày
VJ517 18:55 20:10 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ481 7:30 9:20 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ451 11:50 14:00 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
HÀ NỘI (HAN)-CẦN THƠ (VCA) VJ461  11:00 13:10 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-BUÔN MA THUỘT (BMV) VJ352 15:20 16:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-CAM RANH (CXR) VJ340 12:05 13:05 Hằng ngày
VJ342 19:20 20:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ102 6:20 7:35 Hằng ngày
VJ104  7:15 8:30 Hằng ngày
VJ108 10:40 11:55 Hằng ngày
VJ112 14:35 15:50 Thứ 5 ,7
VJ114 15:30 16:45 Hằng ngày
VJ120 19:05 20:20 Hằng ngày
VJ122 20:35 21:50 Hằng ngày
VJ124 20:50 22:05 Hằng ngày
VJ126 21:10 22:25 Hằng ngày
       
HỒ CHÍ MINH (SGN)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ330 11:25 12:15 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HÀ NỘI (HAN) VJ150 5:55 8:00 Hằng ngày
VJ152 6:30 8:35 Hằng ngày
VJ156 7:45 9:50 Hằng ngày
VJ160 8:45 10:50 Hằng ngày
VJ164 10:25 12:30 Hằng ngày
VJ166 11:00 13:05 Hằng ngày
VJ168 11:55 14:00 Hằng ngày
VJ172 13:10 15:15 Hằng ngày
VJ174 14:10 16:15 Hằng ngày
VJ176 14:20 16:25 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ178 14:50 16:55 Thứ 2 ,4, 6
VJ180 15:20 17:25 Hằng ngày
VJ184 17:50 19:55 Hằng ngày
VJ186 18:20 20:25 Hằng ngày
VJ188 18:30 20:35 Thứ 5 ,7
VJ190 19:10 21:15 Thứ 3, 5, 7
VJ192 19:50 21:55 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ194 20:15 22:20 Hằng ngày
VJ196 21:15 23:20 Hằng ngày
VJ198 21:55 0:00 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HẢI PHÒNG (HPH) VJ280 6:50 8:50 Hằng ngày
VJ282 10:05 12:05 Hằng ngày
VJ284 14:50 16:50 Hằng ngày
VJ286 19:15 21:15 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-HUẾ (HUI) VJ302 6:45 8:05 Hằng ngày
VJ304 9:15 10:35 Hằng ngày
VJ306 18:35 19:55 Hằng ngày
VJ308 20:15 21:35 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-PHÚ QUỐC (PQC) VJ320 7:05 8:05 Hằng ngày
VJ322 11:15 12:15 Hằng ngày
VJ324 17:20 18:20 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-THANH HÓA (THD) VJ360 9:00 10:55 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-QUY NHƠN (UIH) VJ310 14:45 15:55 Hằng ngày
HỒ CHÍ MINH (SGN)-VINH (VII) VJ270 5:45 7:30 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
VJ270 10:05 11:50 Thứ 2 ,4, 6
VJ274 14:15 16:00 Hằng ngày
VJ276 16:25 18:10 Hằng ngày
TAIPEI (TPE)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ841 18:30 21:55 Thứ  2, 3, 4, 6, chủ nhật 
SINGAPORE (SIN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ812 13:00 14:05 Hằng ngày
BKK-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ802 9:15 10:45 Hằng ngày
VJ804 14:00 15:30 Hằng ngày
BKK-HÀ NỘI (HAN) VJ902 16:10 18:05 Hằng ngày
SEOUL-HÀ NỘI (HAN) VJ961 11:05 14:10 Hằng ngày
SIEM REAP (REP)-HÀ NỘI (HAN) VJ932 20:15 22:05 Hằng ngày
CẦN THƠ (VCA)-ĐÀ NẴNG (DAD) VJ701 14:35 16:05 Thứ 3, 5, 7
VINH (VII)-ĐÀ LẠT (DLI) VJ712 8:05 9:40 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HÀ NỘI (HAN) VJ496 16:55 18:35 Hằng ngày
CAM RANH (CXR)-HÀ NỘI (HAN) VJ472 12:25 14:15 Hằng ngày
VJ474 17:25 19:15 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-HÀ NỘI (HAN) VJ502 8:10 9:25 Hằng ngày
VJ504 9:05 10:20 Hằng ngày
VJ506 9:45 11:00 Hằng ngày
VJ516 17:05 18:20 Hằng ngày
VJ518 20:45 22:00 Hằng ngày
ĐÀ LẠT (DLI)-HÀ NỘI (HAN) VJ482 12:50 14:40 Hằng ngày
PHÚ QUỐC (PQC)-HÀ NỘI (HAN) VJ452 14:35 16:45 Thứ 3, 5, 7, chủ nhật
CẦN THƠ (VCA)-HÀ NỘI (HAN) VJ462  13:50 16:00 Hằng ngày
BUÔN MA THUỘT (BMV)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ353 13:40 14:40 Hằng ngày
CAM RANH (CXR)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ341 13:40 14:40 Hằng ngày
VJ343 20:55 21:55 Hằng ngày
ĐÀ NẴNG (DAD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ103 6:35 7:50 Hằng ngày
VJ105 8:10 9:25 Hằng ngày
VJ107 9:05 10:20 Hằng ngày
VJ113 12:15 13:30 Hằng ngày
VJ115 12:30 13:45 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ119 16:25 17:40 Thứ 5, 7
VJ121 16:55 18:10 Thứ 3, 5, 7
VJ123 17:20 18:35 Hằng ngày
VJ127 21:00 22:15 Hằng ngày
VJ129 22:25 23:40 Hằng ngày
ĐÀ LẠT (DLI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ331 9:55 10:45 Hằng ngày
HÀ NỘI (HAN)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ151 6:00 8:05 Hằng ngày
VJ153 6:30 8:35 Hằng ngày
VJ157 8:35 10:40 Hằng ngày
VJ159 9:10 11:15 Hằng ngày
VJ165 11:50 13:55 Thứ 2 ,4, 6
VJ169 13:40 15:45 Hằng ngày
VJ171 14:35 16:40 Hằng ngày
VJ173 15:05 17:10 Hằng ngày
VJ175 15:50 17:55 Hằng ngày
VJ177 16:35 18:40 Hằng ngày
VJ179 17:05 19:10 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
VJ181 17:30 19:35 Hằng ngày
VJ183 18:00 20:05 Hằng ngày
VJ185 18:30 20:35 Hằng ngày
VJ187 19:10 21:15 Hằng ngày
VJ191 20:30 22:35 Hằng ngày
VJ193 21:00 23:05 Hằng ngày
VJ195 21:10 23:15 Thứ 5, 7
VJ197 21:50 23:55 Thứ 3, 5, 7
VJ199 22:50 0:55 Thứ 2, 4, 6, chủ nhật
HẢI PHÒNG (HPH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ281 9:25 11:25 Hằng ngày
VJ283 12:40 14:40 Hằng ngày
VJ285 17:25 19:25 Hằng ngày
VJ287 21:50 23:50 Hằng ngày
HUẾ (HUI)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ303 8:40 10:00 Hằng ngày
VJ305 11:10 12:30 Hằng ngày
VJ307 20:30 21:50 Hằng ngày
VJ309 22:10 23:30 Hằng ngày
PHÚ QUỐC (PQC)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ321 8:45 9:45 Hằng ngày
VJ323 12:55 13:55 Hằng ngày
VJ325 18:55 19:55 Hằng ngày
THANH HÓA (THD)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ361 11:45 13:40 Hằng ngày
QUY NHƠN (UIH)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ311 16:30 17:40 Hằng ngày
VINH (VII)-HỒ CHÍ MINH (SGN) VJ271 12:25 14:10 Hằng ngày
VJ273 16:40 18:25 Hằng ngày
VJ275 18:45 20:30 Hằng ngày
       

Lịch bay Từ 26/10/2014 đến 31/12/2014

Số hiệu chuyến bay Hiệu lực  Ngày khai thác Sân bay cất cánh Sân bay hạ cánh Thời gian cất cánh Thời gian hạ cánh
từ ngày đến ngày
1. HỒ CHÍ MINH-HÀ NỘI-HỒ CHÍ MINH
VJ150 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 5:55 8:00
VJ152 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 6:30 8:35
VJ154 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 11:00 13:05
VJ156 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 7:45 9:50
VJ160 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 8:45 10:50
VJ162 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 18:50 20:55
VJ164 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 17:50 19:55
VJ166 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 10:25 12:30
VJ168 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 11:55 14:00
VJ170 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 13:55 16:00
VJ172 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 14:25 16:30
VJ174 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 15:20 17:25
VJ176 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 18:30 20:35
VJ178 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 3, 5, 7 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 19:10 21:15
VJ180 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 4, 6 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 14:35 16:45
VJ184 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 19:50 21:55
VJ186 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 21:55 0:00
VJ188 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 20:20 22:25
VJ190 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 21:30 23:35
VJ151 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 6:00 8:05
VJ153 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 6:15 8:20
VJ155 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 8:35 10:40
VJ157 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 9:10 11:15
VJ159 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 4, 6 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 11:50 14:00
VJ161 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 15:05 17:10
VJ163 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 16:35 18:40
VJ165 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 21:40 23:45
VJ167 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 20:30 22:35
VJ169 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 14:35 16:40
VJ173 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 17:05 19:10
VJ175 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 18:00 20:05
VJ177 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 18:45 20:50
VJ179 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 19:10 21:15
VJ181 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 21:20 23:25
VJ183 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 17:40 19:45
VJ187 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 13:40 15:45
VJ189 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 22:30 0:35
VJ189 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 3, 5, 7 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 21:50 23:55
2. HỒ CHÍ MINH-ĐÀ NẴNG-HỒ CHÍ MINH
VJ102 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 6:20 7:35
VJ104 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 7:15 8:30
VJ106 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 10:40 11:55
VJ108 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 14:25 15:40
VJ114 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 20:35 21:50
VJ118 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 21:25 22:40
VJ120 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 20:05 21:20
VJ103 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 6:35 7:50
VJ105 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 8:10 9:25
VJ107 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 9:05 10:20
VJ109 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 12:10 13:25
VJ115 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 16:15 17:30
VJ113 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 4, 6, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 12:30 13:45
VJ119 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 3, 5, 7 ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 16:55 18:10
VJ125 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 22:25 23:40
3. HỒ CHÍ MINH-HẢI PHÒNG-HỒ CHÍ MINH
VJ280 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG 6:50 8:50
VJ282 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG 10:05 12:05
VJ284 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG 15:00 17:00
VJ286 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG 19:15 21:15
VJ281 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH 9:25 11:25
VJ283 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH 12:40 14:40
VJ285 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH 17:35 19:35
VJ287 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH 21:50 23:50
4. HỒ CHÍ MINH-VINH-HỒ CHÍ MINH
VJ270 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 3, 5, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH VINH 5:45 7:30
VJ270 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 4, 6 HỒ CHÍ MINH VINH 10:05 11:50
VJ272 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH VINH 15:05 16:50
VJ274 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH VINH 16:25 18:10
VJ271 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật VINH HỒ CHÍ MINH 12:25 14:10
VJ273 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật VINH HỒ CHÍ MINH 17:25 19:10
VJ275 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật VINH HỒ CHÍ MINH 18:45 20:30
5. HỒ CHÍ MINH-CAM RANH-HỒ CHÍ MINH
VJ340 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH CAM RANH 12:05 13:05
VJ342 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH CAM RANH 19:20 20:20
VJ341 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật CAM RANH HỒ CHÍ MINH 13:40 14:40
VJ343 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật CAM RANH HỒ CHÍ MINH 20:55 21:55
6. HỒ CHÍ MINH-PHÚ QUỐC-HỒ CHÍ MINH
VJ320 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH PHÚ QUỐC 7:05 8:05
VJ322 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH PHÚ QUỐC 11:15 12:15
VJ324 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH PHÚ QUỐC 17:20 18:20
VJ321 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật PHÚ QUỐC HỒ CHÍ MINH 8:45 9:45
VJ323 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật PHÚ QUỐC HỒ CHÍ MINH 12:50 13:50
VJ325 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật PHÚ QUỐC HỒ CHÍ MINH 19:00 20:00
7. HỒ CHÍ MINH-HUẾ-HỒ CHÍ MINH
VJ302 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HUẾ 6:45 8:05
VJ304 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HUẾ 15:20 16:40
VJ306 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HUẾ 20:00 21:20
VJ308 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH HUẾ 20:15 21:35
VJ303 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HUẾ HỒ CHÍ MINH 8:40 10:00
VJ305 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HUẾ HỒ CHÍ MINH 17:15 18:35
VJ307 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HUẾ HỒ CHÍ MINH 21:55 23:15
VJ309 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HUẾ HỒ CHÍ MINH 22:10 23:30
8. HỒ CHÍ MINH-BMV-HỒ CHÍ MINH
VJ352 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH BMV 15:20 16:20
VJ353 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật BMV HỒ CHÍ MINH 13:40 14:40
9. HỒ CHÍ MINH-QUY NHƠN-HỒ CHÍ MINH
VJ310 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH QUY NHƠN 14:45 15:55
VJ311 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật QUY NHƠN HỒ CHÍ MINH 16:30 17:40
10. HỒ CHÍ MINH-ĐÀ LẠT-HỒ CHÍ MINH
VJ330 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH ĐÀ LẠT 11:25 12:15
VJ331 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ LẠT HỒ CHÍ MINH 9:55 10:45
11.HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI
VJ501 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI ĐÀ NẴNG 7:15 8:30
VJ503 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI ĐÀ NẴNG 10:25 11:40
VJ505 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI ĐÀ NẴNG 15:15 16:30
VJ509 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI ĐÀ NẴNG 18:55 20:10
VJ511 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI ĐÀ NẴNG 7:55 9:10
VJ502 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HÀ NỘI 8:10 9:25
VJ504 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HÀ NỘI 9:05 10:20
VJ506 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HÀ NỘI 17:05 18:20
VJ508 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HÀ NỘI 20:45 22:00
VJ510 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ NẴNG HÀ NỘI 9:45 11:00
12.HÀ NỘI - ĐÀ LẠT- HÀ NỘI
VJ481 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI ĐÀ LẠT 7:30 9:20
VJ482 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật ĐÀ LẠT HÀ NỘI 12:50 14:40
13.HÀ NỘI - CAM RANH - HÀ NỘI
VJ471 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI CAM RANH 15:00 16:50
VJ473 10/11/2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI CAM RANH 10:00 11:50
VJ472 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật CAM RANH HÀ NỘI 17:25 19:15
VJ474 10/11/2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật CAM RANH HÀ NỘI 12:25 14:15
14.HÀ NỘI - BMW - HÀ NỘI
VJ495 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI BMV 11:25 13:05
VJ496 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật BMV HÀ NỘI 16:55 18:35
15.ĐÀ LẠT-VINH-ĐÀ LẠT
VJ713 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 3, 5, 7, Chủ nhật ĐÀ LẠT VINH 10:15 11:50
VJ712 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 3, 5, 7, Chủ nhật VINH ĐÀ LẠT 8:05 9:40
16. ĐÀ NẴNG-CẦN THƠ-ĐÀ NẴNG
VJ701 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 3, 5, 7 CẦN THƠ ĐÀ NẴNG 14:35 16:05
VJ702 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 3, 5, 7 ĐÀ NẴNG CẦN THƠ 12:30 14:00
17. HỒ CHÍ MINH-THANH HÓA-HỒ CHÍ MINH
VJ360 25-11-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH THANH HÓA 9:00 11:55
VJ361 25-11-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật THANH HÓA HỒ CHÍ MINH 12:30 14:25
18. HÀ NỘI-PHÚ QUỐC-HÀ NỘI
VJ451 17-11-2014 30-11-2014 Thứ 3, 5, 7, Chủ nhật HÀ NỘI PHÚ QUỐC 11:50 14:00
VJ452 17-11-2014 30-11-2014 Thứ 3, 5, 7, Chủ nhật PHÚ QUỐC HÀ NỘI 14:35 16:45
19. HÀ NỘI-BANGKOK-HÀ NỘI
VJ901 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI BANGKOK 13:10 15:05
VJ902 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật BANGKOK HÀ NỘI 16:10 18:05
20. HỒ CHÍ MINH-BANGKOK-HỒ CHÍ MINH
VJ801 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH BANGKOK 11:30 13:00
VJ803 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 4, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH BANGKOK 16:35 18:05
VJ803 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 5 HỒ CHÍ MINH BANGKOK 17:10 18:40
VJ802 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật BANGKOK HỒ CHÍ MINH 14:00 15:30
VJ804 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 4, 6, 7, Chủ nhật BANGKOK HỒ CHÍ MINH 19:05 20:35
VJ804 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 5 BANGKOK HỒ CHÍ MINH 19:40 21:10
21. HÀ NỘI-SIEM REAP-HÀ NỘI
VJ931 3/11/2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI SIEM REAP 17:15 19:05
VJ932 3/11/2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật SIEM REAP HÀ NỘI 20:15 22:05
22. HỒ CHÍ MINH-SINGAPORE-HỒ CHÍ MINH
VJ811 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HỒ CHÍ MINH SINGAPORE 8:55 12:00
VJ812 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật SINGAPORE HỒ CHÍ MINH 13:00 14:05
23. HÀ NỘI-SEOUL-HÀ NỘI
VJ960 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI SEOUL 1:45 7:55
VJ961 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật SEOUL HÀ NỘI 11:05 14:10
24. HÀ NỘI-CẦN THƠ-HÀ NỘI
VJ461 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật HÀ NỘI CẦN THƠ 11:00 13:10
VJ462 26-10-2014 30-11-2014 Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, Chủ nhật CẦN THƠ HÀ NỘI 13:45 15:55

Lịch bay mùa Hè 2014: Từ 20/5/2014 đến 25/10/2014


Lịch bay mùa Hè 2014 : Từ 30/3/2014 đến 19/5/2014

Số hiệu chuyến bay Hiệu lực từ ngày Hiệu lực đến ngày Sân bay cất cánh Sân bay hạ cánh Thời gian cất cánh Thời gian hạ cánh
1. HỒ CHÍ MINH-HÀ NỘI-HỒ CHÍ MINH
VJ8660 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 6:00 8:05
VJ8662 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 7:30 9:35
VJ8664 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 9:00 11:05
VJ8682 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 9:35 11:40
VJ8666 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 11:10 13:15
VJ8668 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 12:40 14:45
VJ8670 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 14:35 16:40
VJ8672 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 17:55 20:00
VJ8674 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 19:40 21:45
VJ8676 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 20:30 22:35
VJ8680 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 21:10 23:15
VJ8678 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 21:35 23:40
VJ8661 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 6:20 8:25
VJ8683 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 7:00 9:05
VJ8663 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 8:35 10:40
VJ8665 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 10:05 12:10
VJ8667 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 11:35 13:40
VJ8669 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 14:25 16:30
VJ8681 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI 15:40 17:45
VJ8671 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 17:10 19:15
VJ8675 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 19:35 21:40
VJ8673 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 20:30 22:35
VJ8679 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 20:55 23:00
VJ8677 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH 21:05 23:10
2. HỒ CHÍ MINH-ĐÀ NẴNG-HỒ CHÍ MINH
VJ8380 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 7:30 8:45
VJ8382 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 10:20 11:35
VJ8384 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 14:25 15:40
VJ8386 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 16:25 17:40
VJ8388 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 17:00 18:15
VJ8390 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG 19:45 21:00
VJ8381 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 9:15 10:30
VJ8383 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 12:05 13:20
VJ8385 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 16:10 17:25
VJ8387 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 18:45 20:00
VJ8391 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 21:30 22:45
VJ8389 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ NẴNG HỒ CHÍ MINH 21:40 22:55
3. HỒ CHÍ MINH-HẢI PHÒNG-HỒ CHÍ MINH
VJ8650 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG 6:45 8:40
VJ8652 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG 11:30 13:25
VJ8654 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG 17:55 19:50
VJ8651 30-03-2014 19-05-2014 HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH 9:15 11:10
VJ8653 30-03-2014 19-05-2014 HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH 14:00 15:55
VJ8655 30-03-2014 19-05-2014 HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH 20:25 22:20
4. HỒ CHÍ MINH-VINH-HỒ CHÍ MINH
VJ8630 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH VINH 5:45 7:30
VJ8632 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH VINH 10:00 11:45
VJ8634 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH VINH 17:00 18:45
VJ8631 30-03-2014 19-05-2014 VINH HỒ CHÍ MINH 8:10 9:55
VJ8631 30-03-2014 19-05-2014 VINH HỒ CHÍ MINH 12:10 13:55
VJ8633 30-03-2014 19-05-2014 VINH HỒ CHÍ MINH 12:15 14:00
VJ8635 30-03-2014 19-05-2014 VINH HỒ CHÍ MINH 19:20 21:05
5. HỒ CHÍ MINH-NHA TRANG-HỒ CHÍ MINH
VJ8856 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH NHA TRANG 11:40 12:35
VJ8858 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH NHA TRANG 18:15 19:10
VJ8857 30-03-2014 19-05-2014 NHA TRANG HỒ CHÍ MINH 13:10 14:05
VJ8859 30-03-2014 19-05-2014 NHA TRANG HỒ CHÍ MINH    19:45 20:40
6. HỒ CHÍ MINH-PHÚ QUỐC-HỒ CHÍ MINH
VJ8311 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH PHÚ QUỐC 7:10 8:25
VJ8315 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH PHÚ QUỐC 14:10 15:05
VJ8312 30-03-2014 19-05-2014 PHÚ QUỐC HỒ CHÍ MINH 8:40 9:35
VJ8316 30-03-2014 19-05-2014 PHÚ QUỐC HỒ CHÍ MINH 15:35 16:30
7. HỒ CHÍ MINH-HUẾ-HỒ CHÍ MINH
VJ8370 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HUẾ 7:40 9:00
VJ8372 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH HUẾ 16:00 17:20
VJ8371 30-03-2014 19-05-2014 HUẾ HỒ CHÍ MINH 9:40 11:00
VJ8373 30-03-2014 19-05-2014 HUẾ HỒ CHÍ MINH 17:50 19:10
8. HỒ CHÍ MINH-BMV-HỒ CHÍ MINH
VJ8330 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH BMV 17:20 18:15
VJ8331 30-03-2014 19-05-2014 BMV HỒ CHÍ MINH 15:55 16:50
9. HỒ CHÍ MINH-QUI NHƠN-HỒ CHÍ MINH
VJ8320 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH QUI NHƠN 14:35 15:45
VJ8321 30-03-2014 19-05-2014 QUI NHƠN HỒ CHÍ MINH 16:15 17:25
10. HỒ CHÍ MINH-ĐÀ LẠT-HỒ CHÍ MINH
VJ8361 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH ĐÀ LẠT 11:05 11:45
VJ8360 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ LẠT HỒ CHÍ MINH 9:55 10:35
11.HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI
VJ8881 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI ĐÀ NẴNG 7:30 8:45
VJ8883 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI ĐÀ NẴNG 19:55 21:10
VJ8885 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI ĐÀ NẴNG 12:10 13:25
VJ8880 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ NẴNG HÀ NỘI 9:15 10:30
VJ8882 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ NẴNG HÀ NỘI 18:10 19:25
VJ8884 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ NẴNG HÀ NỘI 13:55 15:10
12.HÀ NỘI - ĐÀ LẠT- HÀ NỘI
VJ8861 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI ĐÀ LẠT 15:15 16:55
VJ8863 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI ĐÀ LẠT 7:45 9:25
VJ8862 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ LẠT HÀ NỘI 17:25 19:05
VJ8864 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ LẠT HÀ NỘI 12:15 13:55
13.HÀ NỘI - NHA TRANG - HÀ NỘI
VJ8851 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI NHA TRANG 16:30 18:15
VJ8852 30-03-2014 19-05-2014 NHA TRANG HÀ NỘI 18:50 20:35
14.HÀ NỘI - BMW - HÀ NỘI
VJ8831 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI BMV 13:45 15:25
VJ8832 30-03-2014 19-05-2014 BMV HÀ NỘI 18:45 20:25
15.ĐÀ LẠT-VINH-ĐÀ LẠT
VJ8340 30-03-2014 19-05-2014 ĐÀ LẠT VINH 10:05 11:35
VJ8341 30-03-2014 19-05-2014 VINH ĐÀ LẠT 8:05 9:35
16. HÀ NỘI-BANG KOK-HÀ NỘI
VJ8911 30-03-2014 19-05-2014 HÀ NỘI BANG KOK 11:15 13:05
VJ8912 30-03-2014 19-05-2014 BANG KOK HÀ NỘI 14:00 15:50
17. HỒ CHÍ MINH-BANG KOK-HỒ CHÍ MINH
VJ8901 30-03-2014 19-05-2014 HỒ CHÍ MINH BANG KOK 11:15 12:45
VJ8902 30-03-2014 19-05-2014 BANG KOK HỒ CHÍ MINH 13:50 15:20

LỊCH BAY TỪ NGÀY 15-12-2013 ĐẾN 29-03-2014

line

Tổng đài đặt vé

Gọi ngay: (04) 3831 0888 - (08) 3920 5999

Để đặt chỗ và nhận các thông tin cần thiết

phone Hotline Toàn Quốc 0914 21 66 55
phone Hà Nội (04) 3747 4848 - (04) 3831 0888
phone Hồ Chí Minh (08) 3920 5999
PHÒNG VÉ VIETJET AIR TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ 1 : 95G - Lý Nam Đế - Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Địa chỉ 2 : số 8 Ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng - Q Ba Đình - Hà Nội
PHÒNG VÉ VIETJET AIR TẠI TP HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ : 55 Bis - Nguyễn Trãi, P - Nguyễn Cư Trinh, Q 1, TP HCM
Đối diện 271 Nguyễn Trãi – rạp Quốc Thanh cũ
footed